Zirnall

Zaraz po Xintarze, Zirnall jest drugim najstarszym miastem na płaszczyźnie Ayrte.

Miasto to zostało stworzone przez Opiekunkę Roślin w 4827 roku Drugiej Ery w darze dla elfów w zamian za ich oddanie naturze.

Miasto w całości składa się z drzew, które ugieły się pod wolą Opiekunki tworząc elfom domy, mury i pałace.

Aż do Wojny Ras miasto to było swoistym państwem miastem zamieszkałym przez elfy wysokiego rodu. W 685 roku Trzeciej Ery zostało splądrowane przez ludzi, którzy jednak nie naruszyli drzewnych konstrukcji. Natomiast po Wonie Ras stało się ono stolicą państwa elfów – Nasmiru.