Zinar

Zinar to państwo ludzi rozciągające się na północ pustyni Ashimy.

Od zachodu graniczy państwem Amur, od wschodu z Fragtarem, od południa z Ashtargiem, natomiast jego północna granica przebiega wzdłuż Morza Klinowego od południa z Ashtargiem.

Rzeka Karutte opływa ten kraj od wschodu, poprzez centrum aż do swojego ujścia na północy Zinaru w Zatoce Piasków.

Stolicą Zinaru jest Bashtar, jednak jego najważniejszym miastem jest Passal.

Władzą w Zinarze sprawuje król.