Zaklęcia

To słowa/dźwięki zawierające w sobie pełne zrozumienie danego czaru. Umożliwiają one korzystanie z magii. Ich moc działa dopóty dopóki dostarczana jest im wymagana energia, a rzucający zaklęcie skupia się na nim. Jeśli dopływ siły podsycającej zaklęcie zostanie przerwany, proces rzucania czaru należy rozpocząć od początku.

Wbrew uproszczonemu pojmowaniu moc zaklęcia nie jest zależna od tego, czy jego słowa zostaną właściwie wypowiedziane. Wystarczy je "wyraźnie pomyśleć".

Ich zapisanymi odpowiednikami są runy.