Wysokie Rody Elfów

Wysokie rody elfów powstały na przestrzeni dziejów w skutek prostych podziałów społecznych ze względu na zamożność, wykonywany zawód i, w późniejszych czasach, miejsce zamieszkania konkretnych elfich rodzin.

Ogólnie rzecz ujmując wysokie rody odznaczają się od reszty elfów wysokim prestiżem społecznym, wykonuję jedynie prace umysłowe, a obecnie w większości mieszkają w Zirnallu.

Król elfów zawsze pochodzi z najznamienitszego z wysokich rodów, natomiast pozostali członkowie rady elfów są zwykle głowami 11 najważniejszych spośród pozostałych rodów.

Dziedziny pracy jakimi mogą się parać członkowie wysokich rodów to między innymi architektura, administracja, magia i wojskowość (tylko na wysokich stanowiskach).