Wojownicy Orków

Wojownicy to przedstawiciele jednej z trzech kast wyróżniających się społeczeństwie orków.

Do ich obowiązków należy:

– Strzeżenie grodu swojego klanu i okolicznych terenów

– Udział w działaniach zbrojnych

– Stanie na straży prawa

Wojownicy jako znak przynależności do swojej kasty noszą skórzany kaftan.