Wojna Ras

Nie mówi się o niej wśród ludzi. Wybuchła w roku 685 po nadejściu Smoka. Do tej pory tamtych czasach narodowość nie zależała od rasy przodków, ale od kraju narodzin.

Jej początki miały miejsce, gdy na południu rozpoczęły się czystki na nieludziach. Ludzki kaznodzieja ogłosił, że inne rasy są przyczyną gniewu bogów i suszy, która wtedy panowała.

Konflikt, choć początkowo lokalny, szybko przerodził się w wojnę na szeroką skalę. Ludzi było wtedy o wiele więcej i dążyli do wytępienia pozostałych ras.  Przełomowym momentem była przegrana przez nieludzi bitwa pod Xintarem.

Ostatecznie siły sprzymierzonych elfów, krasnoludów, orków i ogrów zostały otoczone w Górach Północy i zapewne nieludzie zostaliby wybici.

Wtedy interweniowali Opiekunowie, zsyłając na ludzi Plagę – pozwalając wojskom piekielnym z Blaynor, zstąpić do Ayrte i rozbić armie ludzi. Ci zmuszeni zostali do odwrotu w Góry Wysokie i dopiero tam przestli być ścigani przez hordy .