Wojna Opiekunów

Mianem Wojny Opiekunów określa się szereg zdarzeń, które miały miejsce wskutek zdrady Rauxsa, która miała miejsce 1 stycznia 1271 roku Trzeciej Ery.