Wódz Wszystkich Klanów

Wodzem Wszystkich Klanów nazwany jest przywódca orków, który sprawuje władzę absolutną w Agush-tarze, bez konieczności liczenia się z hersztami poszczególnych klanów.

Wódz Wszystkich Klanów dzierży Wielki Topór Wodzów.

Pierwszy Wodzem Wszystkich Klanów był Korzag, a kolejnym został dopiero jego prawnuk, Ragzog.