Wielkie Stado

Trwające od 685 roku do 1085 roku Trzeciej Ery, przymierze między ogrami i orkami, zawarte jeszcze w trakcie Wojny Ras i nazwane zgodnie z ogrzą ideą Stada.

Pierwotnie zawarto je ze względu na wiele podobieństw w kulturze tych dwóch ludów i zagrożenie ze strony ludzi.
Na jego mocy obie te nacje przez cztery stulecia stanowiły jeden lud mieszkający na terenach dalekiej północy.

W trakcie trwania przymierza ogry nie były w stanie uszanować kultury orków i traktowały ich jako gorszych od siebie, a to ostatecznie doprowadziło do rebelii orków pod wodzą Korzaga i wyodrębnienia się ich narodu z Wielkiego Stada.

Po rozłamie przymierza orkowie wzięli w swoje władanie zachód, dotąd wspólnych, ziem, a ogry wschód. Tam oba ten narodu utworzyły swoje nowe państwa, które nazwali kolejno Agush-tar i Kirman-Qu.