Stworzenie Ostrza Kresu

Stworzeniem Ostrza Kresu nazywa się ten aspekt Pięciu Darów Przedwiecznego, który odpowiada za stworzenie Ostrza Kresu.

Napierw Sirion nadał mu formę i kształt, a następnie nałożył na nie nieusuwalne runy zapewniające mu jego moc.