Stworzenie Łez Przedwiecznego

Stworzenie Łez Przedwiecznego nazywa się ten aspekt Pięciu Darów Siriona, który odpowiada za stworzenie Łzy Przedwiecznego.

Zważywszy na półpłynna naturę Łez, Sirion nie mógł nałożyć na nie run które określałyby jej moc, z tego względu Łzy powstały, jako żywa istota i z tego powodu została w nich zaklęta część duszy Siriona.