Stado

Stado to pewna idea, która towarzyszy ogrom od zarania ich rasy. Ze względu na swoją niską inteligencję, ogry nie widzą znacznej różnicy między nimi samymi a zwierzętami, przy czym to samo tyczy się dostrzegania różnic miedzy nimi, a innymi rasami. W oparciu na te dwie kwestie, które uważają za fundamentalne, ogry wierzą, że czas szczęścia i dobrobytu może być osiągnięty wyłącznie, gdy wszystkie istoty na ziemi stanowić będą jedno "Stado".

Dlatego właśnie po Wojnie Ras, kiedy dawne państwa zniknęły, zjednoczone ogry dążyły do stworzenia wśród nieludzi jednego kraju, jednego Stada.

Niestety dla ogrów na ten układ przystali jedynie orkowie, którzy również fetowali siłę w swojej kulturze. Mimo to przymierze przyjęło nazwę Wielkie Stado, wkrótce jednak rozpadło się zważywszy, że ogry uznawały siebie za opiekunów reszty "stada" i umniejszały znaczeniu orków.

Po odejściu orków, ogry nie zrezygnowały z idei "Stada" i same przejęły tą nazwę.

Władzę w Stadzie sprawuje samodzielnie Wódz Stada. Każdy może wyzwać obecnego przywódcę do walki o władzę, ale elekcja musi być przeprowadzona honorowo, a walka może odbyć się jedynie bez wykorzystania magii bądź broni, czy pancerzy.