Rzemieślnicy Orków

Rzemieślnicy to przedstawiciele najmniej szanowanej kasty wśród orków.

Do ich obowiązków należy:

– Zaopatrywanie grodów w żywność

– Wytwarzanie mebli, ubrań, narzędzi, broni i wszelkich innych dóbr

– Obsługiwanie przybytków takich jak np. karczmy.

– Rola posłańców wewnątrz grodów

– Usługiwanie pozostałym kastom

Rzemieślnicy tworzą trzon gospodarki w społeczeństwach orków mimo to pozostałe kasty rzadko się z nimi liczą. Kasta ta nie ma nawet znaku rozpoznawczego, a ich stroje to najczęściej stare łachmany.