Runy

To znaki zawierające w sobie pełne zrozumienie danego czaru. Umożliwiają one korzystanie z magii. Działają dopóty dopóki dostarczana jest im wymagana energia, a nawet jeśli jej dopływ zostanie przerwany mogą być ponownie aktywowane w przyszłości.

Ich dźwiękowymi odpowiednikami są zaklęcia .