Rivan

Urodzony 30 sierpnia 1250 roku po nadejściu Smoka w Argionie na północy Fragtaru.

Syn Fericka i Andy. Jego ojciec od dziecka ćwiczył go w walce, a reputacja Fericka zapewniła Rivanowi edukację na dworze lokalnego barona (pomimo iż od kilku pokoleń ród ojca nie należał już do arystokracji).

Tuż przed dniem 18 urodzin Rivana jego ojciec poległ na misji odbicia miasta, Berian, z rąk Opuszczonych. Wtedy chłopak został zabrany do koszar na wstępne szkolenie.

Rivan ukończył je w rekordowym czasie, ale zaraz po nim, pomimo że mógł skożystać z półrocznego urlopu, wyruszły wraz z grupą innych żołnieży by odbić miasto, w którym zginął Ferick.

Wyprawa Rivana również zakończyła się klęską, choć jemu samemu udało się zabić mordercę jego ojca. W tej walce chłopak został śmiertelnie ranny, jednak zostało mu złożone ranqurskie ultimatum a on je przyjął.

Azsaar, który przebywał w podbitym mieście, obłożył go klątwą i przez jakiś czas interesował się Rivanem, zafascynowany, z jaką łatwością chłopak opanował przybieranie wszystkich 4 form teriantropicznych. Jednak kiedy Opuszczeni wycofali się z doszczętnie ogołoconego miasta, ich przywódca wrócił do Ranqur, a Rivan został wzięty do jednego z satelickich obozów.

Tam chłopak był poniżany i katowany przez dawnych przyjaciół teriantropa, którego zabił by pomścić ojca.

Jego, trwający tygodnie, koszmar przerwała grupa wysoko postawionych dowódców, która właśnie zamierzała opuścić Opuszczonych i która wstawiła się za nim u dowódcy strażnicy. Byli to Hasus, Dearen, Laura, Syntia i Weidan. Rivan zgodził się na wyruszenie z nimi, świadom tego , że nie może zostać w strażnicy, ani nie może powrócić do Fragtaru.

Razem wyruszyli do Fariunel, a odtrąceni przez magów osiadli w dworze w Górach Północy.

Na początku Wojny Opiekunów wraz przyjaciółmi został wygnany z dworu przez zralgi, które przedostały się do Ayrte.