Projekt „Życie”

To projekt Starych Bogów, który trwał od 3586 aż do 7882 roku Pierwszej Ery.

Jego podstawowym celem było odnalezienie nowego źródła energii na Praświecie, bowiem po zakończeniu projektu "Dom", jedynymi jej skupiskami pozostały się dusze samych Starych Bogów i rozpoczęcie nowego projektu było jedyną szansą na uniknięcie powszechnego "kanibalizmu".

Pierwszym sukcesem projektu było stworzenie bakterii, które później dostarczyły energii potrzebnej do rozwinięcia pierwszego właściwego etapu projektu, który dotyczył roślinności. W etapie tym jak sama nazwa wskazuje rozwijana była wszelka roślnność, ale również grzyby i wszelkie inne wolno rosnące stworzenia, a jego zwieńczeniem stało się stworzenie Ilgisów.

Po zakończeniu tego etapu, wielu Starych Bogów odstąpiło od projektu (choćby sam Przedwieczny), usatysfakcjonowanych dotychczasowymi dokonaniami, jednak pozostali rozpoczęli kolejną część projektu.

W drugim etapie Starzy Bogowie powrócili do pierwszego efektu całego projektu – do bakterii. Rozwijanie ich doprowadziło do powstania, wielu organizmów, które w przyszłości wyłącznie przeszkadzały w projekcie, powodując choroby u kolejnych generacji stworzeń, jednak to właśnie dzięki rozwijaniu bakterii Starzy Bogowie rozpoczęli w końcu kreację zwierząt. Etap drugi został zakończony w momencie stworzenia pierwszego człowieka – pierwszej, po Starych Bogach, istoty rozumnej.

Starzy Bogowie długo debatowali nad jego losem. Problemem był to, że nigdy wcześniej nie odszło do stworzenia istoty zdolnej do wyrażania siebie i projekt (mający w końcu na celu hodowlę i wysysanie energii z tworów) stał się nagle bardzo wątpliwy moralnie. W końcu jednak projekt ruszył dalej i zaczęły powstawać kolejne rasy śmiertelników. Głównym ku temu powodem był fakt, że połączenie ciała i duszy istoty rozumnej produkowało znacznie więcej energii niż w przypadku zwierząt czy roślin.

Rozłam wśród Starych Bogów poskutkował powstaniem wielu odnóg projektu. Wielu z nich postanowiło wrócić do etapu zwierząt, już wzbogaceni o wiedzę na temat tworzenie istot rozumnych. W ten właśnie sposób powstała większość potwory.

Ostateczny koniec projektu nastał wraz z początkiem ze spętaniem umysłów nowopowstałych orków i wybuchem Wojny Starych Bogów, która to przyniosła koniec całej rasie stwórców.