Projekt „Dom”

To projekt Starych Bogów, który trwał od 694 aż do 3548 roku Pierwszej Ery.
 

Jego podstawowym celem było stworzenie w pustce miejsca, które będzie domem dla ich rasy.

W projekt zaangażowali się wszyscy, znani wtedy, Starzy Bogowie, a efektem ich pracy stał się Praświat.

Projekt został zakończony, ponieważ, przez jego gigantyczny, sukces stwórcy zapędzili się w tworzeniu swojego dzieła tak dalece, że zużyli oni całą energię jaka wcześniej znajdowała się w pobliżu Praświata.

Efektem braku energii było powstanie Projektu "Życie".