Praświat

Miejsce pierwotnej kreacji, efekt projektu Starych Bogów nazwanego roboczo "Domem". Świat, który w trakcie Wojna Starych Bogów został podzielony na trzy płaszczyzny.
Praświat był kulą na której droga na wschód ostatecznie kończyła się znalezieniem się na zachód od punktu wyjścia. Nad jego powierzchnią szybowało słońce i dwa księżyce, zwiastujące dzień i noc. Jama ziemia podzielona była niczym mozaika na małe, kontrastujące ze sobą fragmenty, których wygląd zależał od Starego Boga, który władał na danym terenie.
Podczas Wielkiego Rozdarcia Sirion połączył wszystkie elementy Praświata w 3 płaszczyzny , dobierając elementy tak, by harmonizowały się ze sobą.