Prałat

Po reformach wprowadzonych przez Ragzoga (1272r.) prałat stał się drugą osobą w klanie, która dziedziczyła obowiązki po dawnym herszcie. W zakres zadań należących do prałata zaliczało się dbanie o szeroko rozumianą gospodarkę klanu oraz sprawowanie pieczy nad szamanami. Prałaci byli wybierani osobiście przez Wodza Wszystkich Klanów spośród szamanów należących do danego klanu.