Powołanie Pierwszego Strażnika

Powołaniem Pierwszego Strażnika nazywa się ten aspekt Pięciu Darów Przedwiecznego, który odpowiada za narodzenie się Fireona.

Narodzenie Fireona miało dokonało się poprzez tchnięcie życia w najdoskonalsze ciało, które zdołał stworzyć Sirion – ciało tak doskonałe, że sam Przedwieczny nie był w stanie go przejąć.