Plaga

Plagą nazywamy wydarzenia związane z zesłaniem na ludzi hord zralgówBlaynor. Opiekunowie postanowi to zrobić po tym jak niedobitki nieludzi zostały otoczone przez armie ludzi w Górach Północy.

Na początku istnienie plagi było przez ludzi podważane ponieważ potwory pojawiały się losowo z rozdarć między płaszczyznami, jednak wkrótce było ich dość by przegnać armie ludzi z północy.

Zralgi ścigały ich aż do Gór Wysokie. Tam opór stawił im Korpus generała Briktara. Widząc odwagę wojowników z tej jednostki Opiekunowie postanowili darować im życie i odprawili bestie z powrotem do Blaynor.

Sami wojownicy osiadli w Xintarze i jego okolicach, by w przyszłości zjednoczyć te ziemie pod sztandarem Fragtaru.

Ludzie nazywają ją Małym Rozdarciem.