Pierwszy Strażnik

To tytuł wymyślony przez Siriona dla Fireona. Ten kto go nosi jest obrońcą ładu oraz władcą wszystkich trzech płaszczyzny. Aż do Wojna Opiekunów, tytuł ten bezsprzecznie należał do Fireona.