Pakt Mrocznego Najemnika

Pakt Mrocznego Najemnika jest umową określająca na jakich warunkach wynajmowany jest Mroczny Najemnik.

Pakt zawsze pojawia się w chmurze płomieni, jako umowa spisana na pergaminie sporządzonym ze skóry będącej idealną kopią skóry przedstawiciela rasy, z której pochodzi sygnatariusz.

Gotowa do podpisania umowa zawiera jedynie obietnicę wypełnienia przez Mrocznego Najemnika konkretnego, już określonego, zadania, nie zawiera natomiast ceny, którą przyjdzie zapłacić podpisującemu pakt.

Aby podpisać umowę należy naciąć swoją rękę nożem-piórem podanym przez Mrocznego Najemnika i własną krwią podpisać pergamin.

Dopiero wtedy na pergaminie wypali się cena, jaką przyjdzie zapłacić podpisującemu.

Z paktu nie można się wycofać.