Opiekunowie

Opiekunowie są rasą istot najbardziej podobną do Starych Bogów.

W sumie istnieje dziewięcioro Opiekunów: Fireon, Rauxs, Aeyna, Lerden, Feroun, SillinSinvall, Atung, Winhall i Jashunt.

Protoplasta ich gatunku był, stworzony przez Siriona, Fireon, natomiast za powołanie kolejnych Opiekunów odpowiedzialny był już Pierwszy Strażnik.

Pierwotnie, za przykładem Siriona, który uczynił go swoim synem, Fireon chciał przypisywać Opiekunom role społeczne wzorowane na rodzinach śmiertelników.

Z tego powodu pierwszy stworzony przez niego Opiekun, Rauxs, narodził się z zawartą w sobie ideą bycia dla Fireona bratem, natomiast Aeyne, która została stworzona zaraz po nim, Pierwszy Strażnik powołał do życia jako swoją żonę.

Jego burzliwy związek z Aeyną doprowadził do zaprzestania praktyki stwarzania Opiekunów z przykazaną rolą w ich małym społeczeństwie, jedynym wyjątkiem od tej reguły bylo stworzenie Opiekuna Ognia i Opiekuna Wiatru jako braci ze względu na specyficzny związek miedzy ich domenami.

Opiekunowie nie posiadają jednolitego wyglądu, który można przypisać ich rasie. W swojej podstawowej formie większość z nich przypomina elfy o oczach złożonych jedynie ze źrenic. Niemal wszyscy Opiekunowie oprócz swojej podstawowej postaci posiadają również boską formę, jednak Feroun i Sillin mają do swojej dyspozycji więcej wersji swojego ciała, a prócz tego każdy z Opiekunów posiada opanowaną do mistrzostwa zdolność tworzenia iluzji.

Niezależnie od formy jaką dany Opiekun przybieże, nie można go zabić ponieważ nawet po śmierci ciała, jego dusza zostanie na świecie i będzie szukać dla siebie nowego naczynia.

Moc Opiekunów jest porównywalna z mocą Starych Bogów i znacznie wykracza poza zasię nawet najpotężniejszych aidiunów, nie wspominając już o śmiertelnikach.

Według Siriona, Opiekunowie mieli być strażnikami ładu we wszystkich płaszczyznach, a przewodniczyć im winien Pierwszy Strażnik.

W wypadku skrzyżowania się Opiekuna ze śmiertelnikiem ich dziecko odziedzicza większość cech śmiertelnego rodzica, lecz po boskim rodzicu otrzymuje szczególne zdolności magiczne, natomiast dziecko samych Opiekunów, bądź któregoś z nich z aidiunem narodzi się jako aidiun. Należy jednak zaznaczyć, że tak jak męscy Opiekunowie podlegają tym samym prawom co mężczyźni z innych ras – są płodni zawsze, tak Opiekunki same decydują o tym, czy w danej chwili są płodne.

Pomimo upływu lat od Wojny Starych Bogów w trakcie której zasłużyli oni na wdzięczność śmiertelników wyzwalając ich spod jarzma Starych Bogów, Opiekunowie wciąż czczeni są na wszystkich płaszczyznach, i pomimo incydentu zwanego Kryzysem Wiary, który na pewien czas pchnął rzesze śmiertelników w szeregi wyznawców smoków.

Zazwyczaj śmiertelnicy (wliczając w to kapłanów) nie znają imion Opiekunów i mówią o nich kojarząc ich z ich funkcją czy domeną. (np. Pierwszy Strażnik, Opiekunka Roślin itp.) Wyjątkiem od tej reguły jest Rauxs, którego imię jest powszechnie znane, prawdopodobnie historia utrwaliła taki porządek rzeczy ponieważ nie posiada on własnej domeny z którą można by go skojarzyć.