Magowie

Magiem nazywamy każdego, władającego magią, przedstawiciela ras rozumnych niezależnie od stopnia jego wtajemniczenia, metod z jakich korzysta, czy doktryny magii, którą uważa za słuszną.

Specyficznymi kategoriami magów są orkowi szamani /span> oraz ogrze matory.