Leszy

Leszy jest nazywany potworem głównie ze względu na swoją fizjologię oraz fakt, iż, w przeciwieństwie do innych ras rozumnych, stworzono go niezależnie od linii wywodzącej się od ludzi.

Twarz leszego składa się z szarego ryjka, pozbawionych źrenic fioletowych oczek oraz pędzelkowatym uszom, którym najbliżej do lisich.

Ciała leszych są smukłe, patykowate, jednak nijak ma się to do ich siły.

Skóra leszego jest szara, przypominająca nieco korę. Odznaczają się na niej włoski przypominające raczej szare korzonki. Najwięcej ich jest w okolicach głowy, i gdyby nie to, że pokrywają dokładnie całą twarz, można by powiedzieć, że rozmieszczenie sierści u leszego jest iście ludzkie.

Najważniejszą i najbardziej charakterystyczną cechą leszych jest w stanie poprzez telepatię "rozmawiać" ze zwierzętami, a nawet naginać ich wolę podle swojej (nie tyczy się to większości potworów).

Lesze są obecnie bardzo nieliczne. Głównym tego powodem jest ich skonfliktowanie ze wszystkimi innymi rasami – ze względu na ich bliski związek z naturą.

Żyją one w wysoko górach, a mieszkają w dużych gniazdach.