Krzyżowanie się ras

Rasy rozumne mogą się krzyżować, jedynym ograniczeniem jest donoszenie przez kobietę ciąży.

Rezultat takiej krzyżówki może być płodny, bądź nie. Nie ma co do tego jasnej reguły. A jego wygląd i cechy psychofizyczne stanowią wyśrodkowanie cech ras obojga rodziców.

Nazwa jaką określa się rasę dziecka zależy głównie od społeczeństwa w jakim się ono wychowa. Przykładowo, jeśli człowiek miaszkający wśród ludzi ma dziecko z elfką, dziecko będzie nazywane półelfem. Analogicznie, jeśli ork mieszkający wśród orków ma dziecko z krasnoludką, jego dziecko nazywane będzie półkrasnoludem. I tak jest w każdym tego typu wypadku. Jeśli natomiast społeczeństwo, w którym wychowuje się dziecko jest wymieszane lub rasy jego rodziców w nim nie występują, rasę dziecka określa się mianem półkrwi członka tej rasy, której cechy wyraźniej w nim manifestują.

W przypadku krzyżowania się orków, ze względu na ograniczenia nałożone na tą rasę przez Starych Bogów, ich dzieci mają ogromne problemy z samodzielnym korzystaniem z magii, nie jest ona jednak poza ich zasięgiem, ponad to dostępny jest dla nich kontakt z Duchami Klanów.

Równie szczególnym efektem krzyżowania się ras są trolle. Powstają one w skutek parzenia się ogrów ze zwierzętami.