Krasnoludzcy Królowie

Krasnoludzcy królowie pierwotnie byli jedynie zarządcami i właścicielami kopalń pod Górami Wysokimi, natomiast po Wojnie Smoka, nowy ród krasnoludzkich królów sprawował już władzę absolutną w ich nowo powstałych państwie, Tornhill.

Rola krasnoludzkiego króla jest dziedziczna.