Korzag

Ork z Klanu Półnnocnego Wilka z kasty wojowników urodzony na terenach Wielkiego Stada w 1054 roku po nadejściu Smoka.

Młodość spędził we wsi, w której orkowie byli szczególnie pogardzani przez ogry.

Właśnie z woli ogrzego zarządcy wioski, został zmuszony do pracy na roli, jednak mimo to w tajemnicy Korzag ćwiczył władanie bronią razem z pozostałymi przedstawicielami kasty wojowników z wioski.

Miał 20 lat, kiedy po powrocie z pracy w polu, nie zastał w swojej wiosce ani jednego żywego orka. W rozpaczy zabił zarządcę wioski i zbiegł z kraju poprzysięgając zemstę na ograch.

Dołączył do Gildii Posłańców sprzedając swoje usługi za naukę walki.

Po 10 latach wrócił na ziemie Wielkiego Stada i spróbował przekonać hersztów wszystkich klanów do rebelii. Nie poprali go wszyscy, ale w każdym z klanów, którym nie zjednał sobie poparcia herszta znalazł sobie niemal równie potężnych sojuszników.

Przygotowania do rebelii zostały przerwane przez zdradę herszta Klanu Płonącego Lisa. Wydał on Wodzowi Stada, Mogalowi, przywódców spisku orków, a ten pojmał ich i obwieścił, że Korzag ma stawić się w jego siedzibie na górze Var-dun inaczej zostaną oni zabici.

Korzag udał się na spotkanie z Mogalem zamiast jednak oddać się jego woli wyzwał go na pojedynek. Zażądał, by w przypadku jego wygranej, orkowie zostali wyłączeni z szeregów Stada i mogli osiąść na ziemiach leżących na zachód od miasta Druvan.

Ogr przyjął wyzwanie i przypłacił to własnym życiem, jednak ponieważ walka nie odbyła się, zgodnie z tradycją, bez użycia broni, Korzag nie został nowym Wodzem Stada, a wola zmarłego Mogala nie musiała być respektowana przez nowego Wodza.

Korzag zabił zdradzieckiego herszta, ukradł broń zmarłego Wodza Stada i wraz z przywódcami spisków zdołał zbiec z siedziby Wodza Stada i przystąpić do przeprowadzenia właściwej rebelii.

Po wydarzeniach pod Var-dun Korzag został ogłoszony Wodzem Wszystkich Klanów Orków, a pod jego wodzą orkowie zdobyli zachodnie ziemie Wielkiego Stada i założyli tam państwo Agush-tar.

Topór wykradziony ogrom przez Korzaga został przekuty na modłę orków i pobłogosławiony przez Duchy Klanów, by stać się symbolem władzy w Agush-tarze, Wielki Topór Wodzów.

Po nastaniu chwiejnego pokoju Korzag, znużony brudem polityki wewnętrznej orków pościł Agush-tar i ruszył na południe.

Jego prawnukiem jest Ragzog.