Kontynent

Kontynentem nazywany jest ogół, niebędących wyspami, ziem na płaszczyźnie Ayrte.

Wzdłuż kontynentu ciągną się granice płaszczyzny: cała wschodnia, a także większa część północnej i południowej.