Klany Orków

Klany, podobnie jak kasty, wykształciły się ze względu na sztuczne podziały wprowadzone w społeczeństwie orków przez Starych Bogów.

Każdy klan jest pozostałością po jednej z 6 kolonii, w której hodowani byli orkowie.

Po Wojnie Starych Bogów, mimo dawno zapomnianej niewoli, orkowie wciąż nie mieszali się między klanami, a kiedy w Trzeciej Erze założyli oni własne państwo (Agush-tar), każdy z klanów otrzymał w nim swój własny skrawek ziemi.

Klany orków zawdzięczają swoje nazwy zwierzętom, które są ich symbolami i są to: Klan Czarnego Niedźwiedzia, Klan Płonącego Lisa, Klan Potężnego Bawołu, Klan Północnego Wilka, Klan Stepowego Dzika oraz Klan Uśpionego Jelenia.