Kasty Orków

Kasty, podobnie jak klany, wykształciły się ze względu na sztuczne podziały wprowadzone w społeczeństwie orków przez Starych Bogów.

Podział społeczeństwa orków na kasty wyniknął ze względu na role, które były przypisane ich przodkom w hodowlach, w których przetrzymywali ich Starzy Bogowie.

Orkowie w tych właśnie hodowlach dzielili się na: strażników (z których powstała kasta wojowników), robotników (z których powstała kasta rzemieślników) i na tych nazwanych „wybranymi”, którym to służyć mieli pozostali orkowie, a z których to Starzy Bogowie wysysali energię do własnych celów.

Po Wojnie Starych Bogów ostatnia z tych grup straciła sens istnienia i z pewnością zostałaby wchłonięta przez pozostałe kasty, jednak po stworzeniu, przez Opiekuna Ognia, Duchów Klanów, dawni „wybrani” objęli rolę szamanów orków, ze względu na swoje dotychczas częste kontakty z magią.