Herszt

Aż do reform Ragzoga (1272r.) rolą herszta w Agush-tarze było przewodniczyć wszystkim orkom należącym do jego klanu. Hersztem zostać mógł każdy szaman, który wygrał ten tytuł na arenie od poprzedniego herszta lub w trakcie walk zorganizowanych po jego śmierci. Walka ta musiała się odbyć na honorowych, uczciwych warunkach i bez wsparcia Duchów Klanów. Prócz zarządzania własnym klanem do obowiązków herszta należało stawianie się na zebrania rady hersztów, zwoływane przez Pierwszego z Hersztów, na których decydowano nad przyszłością Agush-taru. Hersztom przysługiwał zaszczyt dosiadania czarnego ornitoquara.

Po reformach Ragzoga rola herszta została ograniczania do zarządzania wojownikami danego klanu i była dostępna wyłącznie dla kasty wojowników, natomiast zarząd nad gospodarką danego klanu objęli prałaci, wybierani spośród szamanów. Obie te role obsadzał Wódz Wszystkich Klanów.