Góry Północy

Górami północy nazywamy pasmo górskie rozciągające się wzdłuż północnej krawędzi płaszczyzny Ayrte. W ich zachodniej części znajduje się świątynia Fariunel, oraz dwór znajdujący się nad źródłem rzeki Alsai, a natomiast ich wschodni kraniec, po Wojnie Smoka, stał się domem większości krasnoludów – terenami podległymi państwu Tornhill.

Swoje źródła mają tam dwie wielkie rzeki: Alsaia oraz Tunega.

Jest to jedyne miejsce, w którym naturalnie występują ornitoquary.