Gildia Posłańców

Gildia Posłańców jest zorganizowaną grupą powstałą na płaszczyźnie Ayrte wkrótce po zakończeniu Wojny Ras.

Jej założycielami byli śmiertelnicy, którzy dzięki posiadanym kontaktom mogli zaryzykować wkroczenie na tereny innego państwa pomimo wszechobecnego rasizmu, a także możliwości zapewnienia sobie szybkiej i bezpiecznej podróży (np. bycie mistrzem walki mieczem albo posiadanie gryfa).

Obecnie każdy z jej członków posiada specjalny, bardzo trudny do podrobienia dokument zapewniający o przynależności do organizacji, a sama Gildia Posłańców jest powszechnie szanowana w każdym z krajów (choć "szanowana" w przypadku Kirman-Qu oznacza jedynie znaczne zmniejszenie szans zabicia posłańca, jeśli zdąży się wylegitymować).

Gildia posiada filie w większości liczących się miast.

Jej członkowie za swoją pracę otrzymują godziwe wynagrodzenie – jest to jeden z najlepiej płatnych zawodów w Ayrte.