Fragtar

Kraj założony przez ludzi po Wojnie Ras . Jego stolicą jest Xintar. Zajmuję cały obszar Gór Wysokich i okoliczne tereny. Zamieszkują go najwięksi wojownicy ze swojego rodzaju. Uważa się, że jest to zasługa tego, że ich przodkowie należeli do korpusu generała Briktara, najlepszej jednostki ludzi spośród tych biorących udział w Wojnie Ras.

Na wschodzie Fragtaru, w okolicach góry Irono, znajdują się tereny zajęte przez smoki i ich wyznawców. Nie uważają się oni za Fragtarian, jednak żadna ze stron, ani sami mieszkańcy gór, ani Fragtarska dynastia, nie dąży do ustalenia komu przypada władza na tych terenach.

Od roku 1228 na tronie Fragaru zasiada król Evan Siwy III.