Fariunel

To, znajdująca się w Ayrte, jedna z trzech światyń, które Fireon nakazał wznieść wokół portali łączących płaszczyzny.

Pełni ona funkcję zakonu magii i obok Agnaztaru jest drugą taką szkoła na swojej plaszczyźnie, która jest całkowicie suwerenna. Jej magowie czerpią energię głównie ze świątyni, która z kolei czerpie moc emitowaną rzez portal. Zakonnicy uważają, że to jedyna słuszna droga do pozyskiwania mocy. Przypisują jej boskie pochodzenie.

Władzę w Fariunel sprawuje Rada, na której czele stoi arcymag.

W szkole adepci uczeni są korzystania z run i zaklęć.

Pozostałe świątynie, w których znajdują się portale to Fariovar w Daem oraz Farianor w Blaynor.