Energia

Energia (nazywana również chaosem i mocą) jest najbardziej podstawowym budulcem wszechświata.

To z niej wyłonili się Starzy Bogowie. To dzięki niej stworzyny został Praświat. I to dzięki niej działa magia.

Pierwotnie energia stanowiła nieskończoną chmurę zawieszoną w pustce, ale tworząc Praświat, Starzy Bogowie wykorzystali całą moc znajdującą się w jego pobliżu.

Energię również można spotkać niemal wszędzie. Dzieje się tak ponieważ kombinacja ciała i duszy istot żywych jest w stanie produkować moc (rezultat projektu "Życie") w dużych ilościach, a ponad to, nawet w materii nieożywionej, energia ulega samoistnej multiplikacji choć proces ten przebiega bardzo powoli i jest mało efektywny.

Oprócz produkcji energii i jej zużycia, ilość mocy we wszechświecie zależy również od dwóch cykli pływów energii, które regulują prędkość jej samoistnej multiplikacji.

Pierwszym jest cykl księżyca, który trwa około 30 dni i manifestuje się poprzez rozmiar księżyców w Praświecie lub później w Ayrte. Maksimum energii występuje w trakcie pełni, a minimum w trakcie nowiu. W trakcie cyklu ilość mocy we wszechświecie zmienia się nieznacznie, jednak w trakcie pełni ilość energii wzrasta skokowo na czas jednej doby. Analogicznie w trakcie nowiu ilość mocy we wszechświecie skokowo spada. Na cykl ten szczególnie wrażliwe są wampiry oraz teriantropi.

Drugim czynnikiem wpływającym na ilość mocy we wszechświecie jest cykl pór roku. Jego działanie jest analogiczne do działania cyklu pływów, z tą różnicą, że rolę pełni przejmuje w nim przesilenie letnie, a nowiu – przesilenie zimowe. Na ten cykl wrażliwe są wszystkie istoty żywe, jak również sam Praświat, a w późniejszych czasach płaszczyzny.