Elfia Rada

To właśnie od niej zależą najważniejsze decyzje w państwie elfów, Nasmirze.

Składa się na nią 12 najbardziej szanowanych mieszkańców Zirnallu i zwykle są oni głowami 12 najznamienitszych wysokich elfich rodów.

Przewodniczy jej król elfów do którego to również należą wszystkie decyzje do których nie trzeba angażować rady.

Za panowania Harvalla rada została całkowicie zdominowana przez króla.