Drasin

Drasin to ludzkie miasto położone na zachodzie Fragtaru ma wschód od ujścia rzeki Tunegi.