Arcymag

Tytuł arcymaga przypada zawsze najpotężniejszemu magowi w danym zgromadzeniu. Przykładowo może więc istnieć arcymag Fragtaru, ale również arcymag Agnaztaru.

W Agnaztarze oraz Fariunel arcymag przewodniczy radzie magów i oficjalnie sprawuje władzę w zakonie, choć w rzeczywistości pełni raczej funkcję reprezentacyjną, natomiast w większości państw ludzi arcymagowie sprawują władzę absolutną nad czarodziejami zamieszkującymi ich kraj, choć w rzeczywistości oznacza to raczej, że pośredniczą oni w kontaktach między królem, a magami.