Amur

Amur to państwo ludzi rozciągające się na północ od zachodnich rubierzy pustyni Ashimy.

Jego północna granica przebiega wzdłuż Morza Klinowego, zachodnia Wielkiego Morza natomiast od wschodu graniczy z Zinarem, a od południa z Ashtargiem. Przez centralną część państwa płynie rzeka Sarim.

Stolicą Amur jest Aktara.

Władzą w Amur sprawuje król.