Agush-tar

Kraj orków założony w 1085 roku Trzeciej Ery, po rebelii Korzaga i rozpadzie Wielkiego Stada.

Obejmuje teren nad Wielkim Morzem, między Górami Północy Puszczą Nasmirska.

Od południa graniczy z elfim Nasmirem, a od zachodu z Kirman-Qu założonym przez ogry po rebelii.

Na Agush-tar składają się tereny podległe sześciu miastom, które z kolei stanowią siedliska Sześciu Klanów Orków, i są to: Akk-tu Klanu Potężnego Bawołu, Har-uhr Klanu Stepowego Dzika, Patr-ain Klanu Uśpionego Jelenia, Urnat Klanu Czarnego Niedźwiedzia, Wir-naus Klanu Północnego Wilka oraz Liktar Klanu Płonącego Lisa.

Władzę w klanach sprawują Herszci, natomiast w całym państwie władzę sprawuje rada Hersztów, której przewodniczy Pierwszy z Hersztów, wybierany w trakcie walk miedzy Hersztami. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której klany zgodzą się na powołanie Wódza Wszystkich Klanów, który ma w państwie orków władzę absolutną.

Agush-tar nie ma prawdziwej stolicy, jej funkcje przejmuje miasto klanu, z którego pochodzi aktualny Pierwszy z Hersztów, czy też Wódz Wszystkich Klanów.

Agush-tar od zawsze jest skonfliktowane z Kriman-Qu, ale pokój z państwem elfów orkowie zawarli niedługo po rozpadzie Wielkiego Stada.

Tak samo jak w dawniej w społecznościch orków, w ich kraju obowiązuje podział na kasty: Kasta Szamanów, Kasta Wojowników i Kasta Rzemieślników.